Rozwoju nie będzie…

      Właśnie ukazał się projekt programu wspierania rozwoju sportu i rekreacji miasta Cieszyna. Gdyby był to oczekiwany „Program rozwoju sportu” byłyby założenia, cele do osiągnięcia i sposób ich realizacji przez Gminę. Gmina, zgodnie ze swoimi obowiązkami zadbałaby prawidłowo o szerokorozumianą kulturę fizyczną, a co za tym idzie o zdrowie swoich mieszkańców. Zamiast tego …
Continue reading Rozwoju nie będzie…