ALS jesień’16 regulamin

Siatkarz

Piłka

AMATORSKA LIGA SIATKÓWKI                                                     JESIEŃ’16

  Aktualności           Tabela i wyniki                     Plakat           Drużyny    

REGULAMIN

 I. Organizatorzy:
Fundacja Talent Cieszyn, Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Cieszynie, Sferawent S.C. Cieszyn.
II. Terminy i miejsce:
1. Rozgrywki będą odbywały się zgodnie z wyznaczonym przez Organizatora harmonogramem w okresie od 10 września do 15 grudnia 2016 r. runda zasadnicza w sali sportowej Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Cieszynie, ul. Błogocka 24, rundy półfinałowa i finałowa w hali widowiskowo-sportowej Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, ul. Paderewskiego 9.
2. Wszystkie informacje dotyczące rozgrywek oraz ewentualne zmiany w terminarzu będą na bieżąco umieszczane na stronie http://fundacjatalent.pl/als-jesien16/
III. System rozgrywek.
1.W rozgrywkach ligi uczestniczyć będzie pierwszych 8 zespołów, które zgłoszą chęć uczestnictwa.
2.O zajęciu miejsc w harmonogramie zadecyduje losowanie, o którego miejscu i czasie zostaną poinformowani kapitanowie drużyn.
3.Zespoły w Lidze rozegrają rundę zasadniczą w systemie „każdy z każdym” ,rundę półfinałową i finałową.
4. O kolejności w tabeli wyników rundy zasadniczej decydują kolejno:
– większa ilość zdobytych punktów,
– lepszy stosunek małych punktów /zdobytych do straconych/,
– wynik bezpośredniego spotkania.
5.W pierwszej rundzie finałowej spotkają się drużyny, które w końcowej klasyfikacji rundy zasadniczej zajęły odpowiednio miejsca: 6-7,5-8,2-3,1-4. W drugiej finałowej rundzie zwycięzcy meczów 6-7 i 5-8 zagrają o miejsce 5,zwycięzcy meczów 2-3 i 1-4 o miejsce 1, przegrani meczów 6-7 i 5-8 o miejsce 7, a przegrani meczów 2-3 i 1-4 o miejsce 3.
6. Punktacja: w każdym meczu rundy zasadniczej rozegrane będą trzy sety. Set wygrywa zespół, który pierwszy uzyska 25 małych punktów z różnicą minimum dwóch. W przypadku remisu 24:24 gra jest kontynuowana do uzyskania różnicy dwóch małych punktów. Liczba zdobytych punktów jest równa liczbie wygranych setów.
7.Mecze rundy finałowej rozgrywane będą do trzech wygranych setów na zasadach ogólnych.
IV. Zasady uczestnictwa.
1. Uczestnictwo w lidze jest dobrowolne, a rozgrywki mają charakter wyłącznie rekreacyjny, uczestnicy nie są objęci przez Organizatora dodatkowym ubezpieczeniem NNW, każdy biorący w niej udział czyni to na własną odpowiedzialność.
2. Od osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych, dostarczona jednorazowo do organizatorów przed pierwszym meczem.
3. W rozgrywkach nie mogą brać udziału zawodnicy  uczestniczący na podstawie licencji wykupionej na sezon 2015/2016 lub 2016/2017 w zawodach prowadzonych przez PZPS i WZPS w całym kraju. Zawodnik biorący udział jednocześnie w w/w rozgrywkach i w rozgrywkach Amatorskiej Ligi Siatkówki jesień’16 zostanie zdyskwalifikowany do końca rozgrywek. Wszystkie dotychczas rozegrane mecze przez drużynę, którą reprezentował ten zawodnik zostaną zweryfikowane na korzyść przeciwników w stosunku 3:0 /25:0; 25:0;25:0/.
4. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie drużyny oraz przekazanie Organizatorom formularza zgłoszenia drużyny do rozgrywek (Załącznik nr 1)
5. Każda drużyna przystępując do rozgrywek wyraża zgodę na warunki uczestnictwa określone niniejszym regulaminem.
6. Pełną listę zawodników danej drużyny (max.12) należy zgłosić przed trzecim meczem danej drużyny.
V. Wymogi regulaminowe.
1. Mecze rozgrywane są zgodnie z Oficjalnymi Przepisami Gry PZPS z następującymi wyjątkami:
– dopuszcza się udział zespołów 5 osobowych.
2. Przed pierwszym meczem w lidze kapitan każdej z drużyn zobowiązany jest zapoznać swoich zawodników z Regulaminem ligi, a następnie podpisać oświadczenie o tym, że zapoznał swoich zawodników z Regulaminem ligi i sam zapoznał się ze swoimi obowiązkami wynikającymi z niniejszego regulaminu.
VI. Odwołania i protesty
1. W trakcie trwania zawodów wszelkie sprawy sporne, odwołania i protesty rozpatruje sędzia główny.
2. Ewentualne protesty będą przyjmowane przez Organizatora za pośrednictwem sędziego głównego.
3. Obowiązuje czas i miejsce podane w terminarzu. Drużyna, która w ciągu 15 minut od wyznaczonego czasu nie stawi się do gry przegrywa walkowerem zdobywając tym samym zero punktów.
VII. Sprawy finansowe.
Warunkiem uczestnictwa drużyny w rozgrywkach jest uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 zł przed pierwszym rozgrywanym meczem.
VII. Sprawy różne.
1. Wszelkie szkody spowodowane w obiektach, w których odbywają się zawody pokrywają bezpośredni sprawcy.
2. Wszystkie zespoły w trakcie trwania zawodów odpowiedzialne są za osoby towarzyszące im oraz zobowiązane są do niesienia czynnej pomocy w jawnych przypadkach naruszenia porządku publicznego.
3. Odpowiedzialni za kulturę na boisku, porządek w szatni oraz wypełnienie protokołu meczowego są kapitanowie zespołów.
5. Zawodnicy zobowiązani są do respektowania wszystkich decyzji sędziego.
6. Za rzeczy zaginione w czasie rozgrywek organizator nie odpowiada.
7. Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych na terenie sali sportowej.
8. W innych sprawach nie ujętych regulaminem decydują: sędzia główny zawodów i Organizator.
9. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w powyższym regulaminie.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę terminu rozgrywania spotkań z przyczyn od niego niezależnych.
Organizator zastrzega sobie prawo do upublicznienia wyników, zdjęć, imion i nazwisk uczestników oraz zamieszczania informacji o zawodach na stronach internetowych, w prasie, radiu i TV oraz wykorzystania zdjęć uczestników w wydawnictwach, gadżetach i innych materiałach promujących ligę.

ORGANIZATORZY

           Organizatorzy :                                                             Sponsorzy:   

POPRAWNE-logo-Sferwent-RGB

logoFTalentC-01.png

elwarlogo planeta bio

LOGO SSM copy

kisbud

         

                                                                             

               Patronat medialny:

ox.pl

tło na stronę