Amatorska Liga Piłki Siatkowej 50+

AMATORSKA LIGA PIŁKI SIATKOWEJ  50  PLUS  2021/2022

 

 1. Organizatorem Amatorskiej Ligi w Piłce siatkowej 50 Plus zwaną dalej Ligą Mistrzów , są wszystkie zespoły zgłoszone do rozgrywek.
 2. Cele zawodów : propagowanie aktywności fizycznej, prowadzenie zdrowego trybu życia, integracja różnych środowisk.
 3. Środki na organizację ligi pochodzić będą z wpłat wpisowego w wysokości 200 zł od każdego zespołu wpłacanych na początku rozgrywek, sponsorów , w przypadku wycofania się drużyny w trakcie rozgrywek wpisowe nie podlega zwrotowi.
 4. Na zakończenie rozgrywek planowane uroczyste zakończenie, wręczenie pucharów  dyplomów i spotkanie integracyjne.
 5. Rozgrywki będą się odbywać systemem turniejowym po trzy zespoły zgodnie z opracowanym harmonogramem. Każda drużyna organizuje u siebie turnieje grając ze wszystkimi zespołami oraz bierze udział w jednym turnieju u wszystkich pozostałych drużyn.
 6. Planowane rozpoczęcie : miesiąc listopad 2021.
 7. Turnieje odbywać się będą w soboty lub niedziele. Wyjątkowo turnieje mogą się odbyć w tygodniu lecz za zgodą wszystkich drużyn biorących w danym turnieju.
 8. Miejscem rozgrywek będą sale sportowe zgłoszone przez poszczególne zespoły.
 9. Organizacją poszczególnych turniejów zajmują się zespoły- gospodarze – zapewniając halę sportową ,   wypełnienie uproszczonego protokołu z poszczególnych meczów. Do sędziowania meczu wyznaczana jest osoba z drużyny która odpoczywa.
 10. Wszystkie startujące zespoły przyjeżdżają na poszczególne turnieje na własny koszt.
 11. Wszystkie startujące zespoły biorą udział w lidze na własna odpowiedzialność , organizatorzy poszczególnych turniejów , nie ubezpieczają zawodów i nie ponoszą odpowiedzialności za kontuzje, urazy czy też straty materialne powstałe w trakcie rozgrywek. Wszyscy uczestnicy Ligi zobowiązani są do wypełnienia stosownego oświadczenia  na początku rozgrywek / zał nr…../
 12. Po zatwierdzeniu  przez wszystkie drużyny Harmonogramu rozgrywek nie ma możliwości zmiany terminu. Nie przybycie drużyny na turniej skutkuje walkowerem.
 13. Na potrzeby ligi planowane jest założenie strony internetowej na której zamieszczane będą na bieżąco wszystkie wyniki poszczególnych turniejów  aktualna tabela.
 14. Nad prawidłowym przebiegiem Ligi czuwa Rada Ligi . W jej skład wchodzą kierownicy poszczególnych zespołów.
 1. PRZEPISY GRY:

 

– drużynę stanowią mężczyźni w wieku powyżej 50 lat / czyli rocznik 1972 i niżej stan na dzień 1.01.2022/ oraz kobiety bez ograniczeń wiekowych i bez przynależności klubowej. Do gry w lidze dopuszczona jest jedna osoba  na całą ligę powyżej 45 lat / czyli rocznik 1977 i niżej, stan na dzień 1.01.2022/

– w każdym turnieju wypełniane są uproszczone protokoły. Nie jest wymagany protokół zgłoszeniowy, zabronione jest robienie transferów zawodników pomiędzy drużynami w trakcie trwania rozgrywek.

 

– Rozpocząć mecz w drużynie musi co najmniej 5 – ciu zawodników.

– Libero w drużynie obowiązuje na jeden mecz.

– gospodarz turnieju zawsze gra pierwszy i trzeci mecz (nr 1), natomiast dwa pozostałe zespoły zgodnie z harmonogramem, zespół zapisany jako drugi (nr 2), zespół zapisany jako trzeci (nr3). Kolejność meczów : 1-2, 2-3, 3-1.

– mecze rozgrywane są do dwóch setów, do 25 pkt z co najmniej dwupunktową przewagą końcową. W przypadku remisu rozgrywany będzie trzeci set do 15 pkt z co najmniej dwupunktową przewagą końcową.

– za wygrany mecz w stosunku 2:0 drużyna otrzymuje 3 punkty, za wygraną w stosunku 2:1  dwa punkty, za przegraną w stosunku 0:2 , 0 punktów.

– o kolejności drużyn w tabeli rozgrywek decyduje większa ilość zdobytych punktów, w razie tej samej liczby pkt. Lepszy stosunek setów we wszystkich meczach, następnie lepszy stosunek małych pkt. We wszystkich meczach, dalej lepszy wynik bezpośrednich meczów pomiędzy zainteresowanymi zespołami.

– w przypadku stwierdzenia w zespole mężczyzny który ma poniżej 45 lat drużyna ta otrzymuje walkower.

– Do ligi może być zgłoszonych maksymalnie 12 osób

– zgłoszenie imienne należy przedłożyć do dnia 25 listopada 2021

– mecze prowadzone będą zgodnie z aktualnymi przepisami PZPS

 

 

Zakończenie ligi planowane jest Maj 2022 ??? turniejem nie związanym z punktacją ligi mistrzów organizowane przez drużynę Pierniki Rajcza / w skróconej wersji wręczenie pucharów – spotkanie integracyjne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMINARZ AMATORSKIEJ LIGI MISTRZÓW 45 PLUS

 

 

A – (B, C )                           A – PIERNIKI UJSOŁY              

A –  ( D,E )                          B –  JESIEŃ WĘGIERSKA GÓRKA

B –  ( D,A )                          C – SAMI SWOI CIESZYN               

B  – (C, E )                           D – ZWAPNIENI CIESZYN

C –  (A,E)                             E – TERAZ…My USTROŃ

C –  ( D,B)                                                     

D –  (E,B )                        

D –  (A,C )                     

E-  (A,B )

E-  ( C, D)

 

________________________________________________________

 

Termin  19 marca 2022 Hala sportowa  PIERNIKI UJSOŁY

 

 1. Pierniki Ujsoły
 2. Jesień Węgierska Górka
 3. Sami Swoi Cieszyn

 

Termin / 27 listopada 2021 Hala sportowa PIERNIKI UJSOŁY

 

 1. Pierniki Ujsoły
 2. Teraz …My Ustroń
 3. Zwapnieni Cieszyn

 

 

Termin  grudzień 2021 ?  /Hala sportowa JESIEŃ WĘGIERSKA GÓRKA/

 

 1. Jesień Węgierska Górka
 2. Zwapnieni Cieszyn
 3. Pierniki Ujsoły

 

Termin Luty 2022 ? / Hala sportowa JESIEŃ WĘGIERSKA GÓRKA

 

 1. Jesień Węgierska Górka
 2. Sami Swoi Cieszyn
 3. Teraz \.. My Ustroń

 

Termin styczeń 2022? / Hala sportowa SAMI SWOIM CIESZYN/

 

 1. Sami Swoi Cieszyn
 2. Pierniki Ujsoły
 3. Teraz ..My Ustroń

 

Termin kwiecień 2022 ? / Hala sportowa SAMI SWOI CIESZYN /

 

 1. Sani swoi Cieszyn
 2. Zwapnieni Cieszyn
 3. Jesień Węgierska Górka

 

Termin marzec 2022 ?/ Hala sportowa ZWAPNIENI CIESZYN/

 

 1. Zwapnieni Cieszyn
 2. .My Ustroń
 3. Jesień Węgierska Górka

 

Termin Styczeń 2022 ? / Hala sportowa ZWAPNIENI CIESZYN /

 

 1. Zwapnieni Cieszyn
 2. Pierniki Ujsoły
 3. Sami Swoi Cieszyn

 

 

 

 

 

 

 

Termin  Styczeń 2022 ?/ Hala sportowa TERAZ..My USTROŃ /

 

 1. Teraz ..My Ustroń
 2. Jesień Węgierska Górka
 3. Pierniki Ujsoły

 

Termin Kwiecień 2022 ?/ Hala sportowa TERAZ…My USTROŃ/

 

 1. Teraz…My Ustroń
 2. Sami Swoi Cieszyn
 3. Zwapnieni Cieszyn

 

 

 

Zakończenie ligi planowane jest w dniu Maj 2022 ?? turniejem nie związanym z punktacją ligi mistrzów organizowane przez drużynę Pierniki Rajcza / w skróconej wersji/ wręczenie pucharów – spotkanie integracyjne

 

 

LISTA UCZESTNIKÓW LIGI MISTRZÓW 50 PLUS 2021/2022

 

 

 

 

DRUŻYNA :

 

Imię i nazwisko  rok urodzenia

 

 1. …………………………………………………………………………………….
 1. …………………………………………………………………………………….
 1. ……………………………………………………………………………………..
 1. ……………………………………………………………………………………..
 1. ……………………………………………………………………………………..
 1. ………………………………………………………………………………………
 1. ………………………………………………………………………………………
 1. ………………………………………………………………………………………
 1. ………………………………………………………………………………………
 1. ………………………………………………………………………………………
 1. …………………………………………………………………………………….,..
 1. ………………………………………………………………………………………