Odpowiedzialne zarządzanie

   Kultura fizyczna, zdrowy tryb życia, nawyki sportowe, aktywność ruchowa – to nie puste slogany przydatne w promiennych wystąpieniach, to bardzo ważne elementy życia. Jaki mamy stan – każdy widzi. Najlepiej w naszym mieście prosperują apteki, a w tych tańszych kolejki za drzwi. Od lat panująca urzędnicza niekompetencja przenosi się na kolejne pokolenia cieszyniaków, dla …
Continue reading Odpowiedzialne zarządzanie

Umowy

   Tym razem odniesiemy się do treści umów na realizację zadań Gminy.    Wzór umowy istnieje, jest opublikowany i dostępny. W naszym (jak to opisał jeden z komentujących) „cieszyńskim piekiełku” umowa została rozbudowana i tak skonstruowana, aby zdaniem twórców wyeliminować wszystkie nieprawidłowości w realizacji zadania, jednocześnie poza szczegółową kontrolą dokumentów księgowych móc analizować wymagane relacje, …
Continue reading Umowy

Rada Sportu

            Dla nabrania przekonania o słuszności swoich decyzji dotyczących sportu Burmistrz może posiłkować się opinią Rady Sportu. Nasz przy tworzeniu  nowej przyjął założenie, że jej funkcja doradcza będzie najskuteczniejszą, gdy każda organizacja związana ze sportem w mieście  będzie w niej mieć swojego przedstawiciela – członka głównego, kluby wielosekcyjne dwóch członków głównych, a każdy członek będzie …
Continue reading Rada Sportu

Nasz nowy stadion

            Lata mijają, a przy al. Łyska 21 zamiast stadionu tętniącego życiem mamy nadal ruinę. Temat modernizacji co jakiś czas powraca, ale poziom jej opracowania niezmienny.             Jesienią 2018 r. nowo wybrane władze  miasta przedstawiły do konsultacji efekt wieloletniej pracy urzędniczej swych poprzedników w formie prezentacji składającej  się z kilku …
Continue reading Nasz nowy stadion

Finansowanie sportu

    Jak ogólnie wiadomo polityka władz państwowych powoduje luki finansowe w budżetach gmin, stąd konieczne oszczędności. Zajrzyjmy więc do projektu budżetu na przyszły rok . Proponowany jest całkowity wzrost wydatków na kulturę fizyczną w wysokości 75 %, jednak pomijając zawarte w pozycji  pieniądze przeznaczone na modernizację stadionu planowane na 2020 r. wydatki bieżące to …
Continue reading Finansowanie sportu

Gospodarz cieszyńskiego sportu

Na początek choć nieodległa, ale jednak historia.                 W ocenie większości Dyrektor MOSiR-u był złym dyrektorem, ale okazał się na tyle mocny, że łatwiej Burmistrzowi Macurze było zlikwidować MOSiR niż go zwolnić.  Burmistrz w miejsce MOSiR-u utworzył Wydział Sportu, a na naczelnika w cichym konkursie wyznaczył swojego partyjnego kolegę Cezarego Cieńciałę.         …
Continue reading Gospodarz cieszyńskiego sportu

Cieszyński sport

   Organizacja sportu jest naszą pasją i dlatego oprócz prowadzenia klubu sportowego interesujemy się również wszystkimi aspektami związanymi ze sportem w naszym otoczeniu. Ponieważ kultura fizyczna jest bardzo ważna, a naszym zdaniem zarządzanie sportem w Cieszynie nie wpływa na jej prawidłowy rozwój postanowiliśmy w formie artykułów publikowanych na naszych stronach wyrażać swoje opinie z prośbą …
Continue reading Cieszyński sport

Ile za wynajem ?

     Wraz ze zbliżającym się końcem roku i planami na nowy gospodarze sportu naszego miasta postanowili sięgnąć ich zdaniem po jedyne dwa narzędzia kreowania rozwoju sportu, czyli cenniki za wynajem obiektów oraz sposób przyznawania i wielkość dotacji na prowadzenie szkolenia sportowego. O propozycji zmiany uchwały dotyczącej przyznawania dotacji sami autorzy postanowili zapomnieć, więc nie …
Continue reading Ile za wynajem ?