CLTS regulamin

1. CEL :
Upowszechnianie aktywnego wypoczynku wśród mieszkańców powiatu cieszyńskiego, popularyzacja tenisa stołowego.
2. ORGANIZATOR :
Fundacja Talent Cieszyn
3.SPONSORZY:
Partners Serramenti sp. z o.o., Manpower Service sp. z o.o.
4. MIEJSCE ZAWODÓW:
Hala sportowa II Liceum Ogólnokształcącego im. M.Kopernika w Cieszynie, plac Wolności 7 b.
5. TERMINY ZAWODÓW:
1 turniej – 16 kwiecień 2019 r. – gry pojedyncze,
2 turniej – 23 kwiecień 2019 r. – gry pojedyncze,
3 turniej – 30 kwiecień 2019 r. – gry pojedyncze,
4 turniej – 7 maj 2019 r. – gry podwójne.
Początek godzina 18:30
6. UCZESTNICTWO:
W każdym turnieju uczestniczy max. 16 zawodników. Prawo startu ma 14 najlepszych zawodników w rankingu po porzednim turnieju. W pierwszym turnieju II cyklu obowiązuje ranking końcowy z gier pojedynczych I cyklu ligi. Pozostałe miejsca zajmują najlepsi zawodnicy z eliminacji przeprowadzonych w poniedziałek poprzedzający turniej (godzina 20), a w dalszej kolejności chętne osoby, które zgłoszą się w dzień turnieju. Dla wykorzystania pełnej formuły rozgrywek każdy z zawodników uczestniczących w rozgrywkach ma obowiązek zgłoszenia swojej nieobecności w turnieju do godziny 18 w poniedziałek poprzedzający turniej sms-em na numer 791 765 550.
8. SYSTEM ROZGRYWEK:
System rozgrywek indywidualnych wraz z sposobem rozstawienia przedstawia schemat nr 1. Mecze rozgrywane są do dwóch wygranych setów na zasadach ogólnych. Rozgrywki gier podwójnych prowadzone są w systemie „każdy z każdym” do dwóch wygranych setów na zasadach ogólnych. Pary tworzone są: pierwszy zawodnik z ostatnim, drugi z przedostatnim itd.
9. PUNKTACJA :
Zwycięzca turnieju w grze pojedynczej otrzymuje 16 pkt., zawodnik , który zajął miejsce II – 15 pkt itd.
Za zwycięstwo w grze podwójnej para otrzymuje 8 pkt, za drugie 7 pkt itd.
10. KLASYFIKACJA KOŃCOWA:
Do klasyfikacji końcowej każdego z zawodników zostanie zaliczona suma punktów z dwóch najlepszych występów w rywalizacji indywidualnej, oraz połowa punktów zdobytych w grach podwójnych. Przy równej ilości punktów decyduje wyższa pozycja w turnieju nie uwzględnionym wcześniej.
 
11. FINANSOWANIE:
Udział w rozgrywkach CLTS jest bezpłatny. Organizatorzy zachęcają do wspierania Fundacji Talent Cieszyn datkami na realizację celów statutowych.
12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE :
Zawodnicy biorą udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność, organizator nie ubezpiecza zawodników od NNW. Za zniszczenia dokonane w obiekcie sportowym odpowiadają zawodnicy. Za rzeczy wartościowe pozostawione w szatniach organizator nie ponosi odpowiedzialności. Za rażące naruszenia niniejszego regulaminu lub niesportowe zachowanie organizator może zdyskwalifikować zawodnika z całego cyklu CLTS oraz kolejnych edycji. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Organizatorowi.
Organizator zastrzega sobie prawo do upublicznienia wyników, zdjęć, imion i nazwisk uczestników oraz zamieszczania informacji o zawodach na stronach internetowych, w prasie, radiu i TV oraz wykorzystania zdjęć uczestników w wydawnictwach, gadżetach i innych materiałach promujących CLTS.