Fundacja TALENT Cieszyn Organizacją Pożytku Publicznego

 opp-1 Postanowieniem Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru z dnia 24 października 2016 r. Fundacja Talent Cieszyn otrzymała status Organizacji Pożytku Publicznego.Nasze wstąpienie do elity wśród organizacji trzeciego sektora potwierdza prawidłowość i transparentność naszych działań, nakładając dodatkowych obowiązków ale również umożliwiając korzystanie z przywilejów OPP.

Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.