Komunikat Zarządu Fundacji TALENT Cieszyn

Cieszyn, 24.08.2017 r.
Komunikat Zarządu Fundacji Talent Cieszyn
Na podstawie umowy o współpracy zawartej w dniu 22.08.2017 r. pomiędzy firmą Sferawent S.C. Radosław Pękowski Marcin Legin a Fundacją Talent Cieszyn nasze wspólne działania w sezonie 2017/18 zarówno w siatkówce jak i tenisie stołowym prowadzić będziemy pod nazwą

 Talent Sferawent Cieszyn.

Prezes Zarządu
Dariusz Massalski