Nikt nie mówił, że będzie ciepło…

 W czasie gdy  cieszyńska doraźna komisja d/s sportu intensywnie pracuje  nad strategicznym Programem Rozwoju Sportu na lata 2021-2025, a Burmistrz proponuje kilka jakże istotnych zmian  Uchwały nr XXXVIII/370/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 października 2017 roku w sprawie ustanowienia i określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe oraz nagród i wyróżnień dla trenerów i działaczy sportowych ……………………………….  w hali sportowej przy al. Łyska zimno.

 Od dwóch miesięcy zawodnicy, trenerzy i sędziowie marzną. Marzną, bo się pompa ciepła popsuła, a na nową środków finansowych brak.  Trudno protestować, przecież w umowie najmu nikt nie określił minimalnej temperatury. Jak się nie podoba to przecież można wypowiedzieć umowę. Przy stawce zeszłorocznej 5 zł/godzinę trudno było wymagać ogrzewania, ale 40 złotych już piechotą nie chodzi. Zwłaszcza, że jak się ostatnio okazało z tej kwoty marnujemy już nie 8, a 23%. Ktoś w końcu zauważył, że w naszym mieście na wynajem hal sportowych błędnie stosowano stawkę vat 8 % i zamienił na 23%. I tak z pieniędzy miejskich przekazywanych klubom sportowym w formie dotacji na działalność  wraca do miasta w czynszu za wynajem już nie 92, a zaledwie 77 %. Tym sposobem z małej niegospodarności zrobiła się duża.

 Koszt nowej pompy to równowartość wynagrodzenia członków doraźnej komisji ds. sportu za 8-9 posiedzeń,czy vatu z 1000 godzin wynajmu hali. Jednak świadomi, jakie straty mógłby ponieść cieszyński sport  zawieszając działalność komisji w zamian proponujemy naprawę ogrzewania hali wpisać do Programu Rozwoju Sportu na lata 2021-25, ewentualnie skorygować stawki za wynajem. Sportowcy, trenerzy i sędziowie na pewno będą wdzięczni, a Cieszyn nadal będzie robił wrażenie.

One thought on “Nikt nie mówił, że będzie ciepło…

Comments are closed.