Odpowiedzialne zarządzanie

   Kultura fizyczna, zdrowy tryb życia, nawyki sportowe, aktywność ruchowa – to nie puste slogany przydatne w promiennych wystąpieniach, to bardzo ważne elementy życia. Jaki mamy stan – każdy widzi. Najlepiej w naszym mieście prosperują apteki, a w tych tańszych kolejki za drzwi. Od lat panująca urzędnicza niekompetencja przenosi się na kolejne pokolenia cieszyniaków, dla których w większości sport to najlepiej w TV.
   Odpowiedzialność za kreowanie rozwoju kultury fizycznej w mieście spoczywa na organach władzy samorządowej i od niej mieszkańcy oczekują tworzenia warunków jej sprzyjających. Nie znaczy to, że każdy z nowo wybranych Burmistrzów ma znać się na sporcie i mieć swoją wizję jego rozwoju, ale jak jej nie ma, to  albo realizuje jego zdaniem słuszną  linię poprzednika, albo szuka ludzi, którzy mają o tym pojęcie. Władze Cieszyna idą swoją drogą. Jest dobrze, bo zgodnie z prawem. Tylko ani nie jest dobrze, ani zgodnie z prawem. Niezgodne z prawem, a zgłoszone Burmistrzyni są rozliczenia dotacji przeznaczonych na działalność gospodarczą, treści umów na realizację zadań Gminy, brak możliwości złożenia wniosku zgodnie z warunkami konkursu. Gdyby Pani Burmistrz od początku swego urzędowania realnie oceniła sytuację i rozpoczęła zmiany dzisiaj cieszyński sport przygotowany byłby na konieczne finansowe cięcia.  Zmian nie ma, a cięcia są. Jak to usłyszeliśmy w wywiadzie wydała naczelnikom wydziałów „rozkaz” cięcia w wydatkach i „rozkaz” został wykonany. Naczelnik WS dotacje na szkolenie obniżył o 25 %, jednak pulę  na swoją eksperymentalną działalność tylko o 13%. Ani słowa o cięciu etatów, czy oszczędnościach w innych wydatkach, jak np. stypendia sportowe.
   I tak wraz z życzeniami świątecznymi władze naszego miasta w prezencie noworocznym obdarowały kluby sportowe obniżką dotacji średnio o 25% i wzrostem opłat za wynajem obiektów, nawet ośmiokrotnym.  
To jest nieodpowiedzialne !!
 Nieodpowiedzialne działanie nie dotyczy faktu, że upadnie jeden ,czy drugi klub sportowy, że jeden, czy drugi prezes czy trener straci pracę. Nieodpowiedzialnym jest fakt, że w ramach swoich zadań nasze miasto nie daje kontynuacji szkolenia, rozwoju pasji młodym zaszczepionym tą, czy inną dyscypliną. Nieodpowiedzialnym jest również rozpoczynanie dotowania dyscyplin, której nasze miasto na pewno nigdy finansowo nie udźwignie. Od lat panujący chaos w system wspierania finansowego szkolenia to również działanie nieodpowiedzialne. 
Zarządzanie cieszyńskim sportem przypomina poczynania małpy z brzytwą. Władza może tego nie rozumieć, ale my możemy rozliczyć ją z realizowania powierzonych jej zadań.
Dzisiaj ogłoszone roztrzygnięcia dotyczące podziału środków na kulturę fizyczną potwierdzają powyższe co szczegółowo niebawem udowodnimy.

<<< powrót do   „Cieszyński sport” >>>