Program rozwoju sportu (cz.2)

Finansowanie sportu

  Skuteczna realizacja zadań opisanych w części pierwszej wymaga zmian w finansowaniu sportu. Trwający przez kilka ostatnich lat brak racjonalnego zarządzania sportem oraz jego marginalizowanie przez kolejne ekipy rządzące miastem doprowadziło do znaczących dysproporcji między poziomem finansowania sportu, a innych dziedzin życia miasta. Ponieważ wzrostu wydatków miasta na sport w najbliższym czasie nie należy się spodziewać, dlatego należałoby w pierwszej kolejności dokonać przeniesień finansów i :
– zlikwidować system stypendiów i nagród, które nie funkcjonują prawidłowo,
– ograniczyć funkcjonowanie Wydziału Sportu do obsługi realizacji zadań Gminy (dwa etaty),
– zlikwidować budżet Wydziału Sportu na organizację imprez,
– zaprzestać finansowania „igrzysk” z budżetu miasta.

 Uzyskane w ten sposób środki powinny być przeznaczone na opisany wcześniej „sport dla wszystkich” i imprezy sportowe, którymi zajmiemy się już niebawem. Dodatkowo przy zracjonalizowaniu finansowania dyscyplin priorytetowych należałoby zwiększyć udział środków własnych finansowych zleceniobiorców do 20-30%.

  Sumienna realizacja przyjętego wg określonych wcześniej zasad programu z uporządkowaniem jego finansowania wpłynie na poprawę rozwoju sportu, co stanie się w dalszej perspektywie mocnym argumentem dla przywrócenia należnego miejsca w budżecie miasta dla środków przeznaczonych na sport. Tylko działający w sposób jasny i przejrzysty z precyzyjnie określonym celem sport może znaleźć wsparcie wśród lokalnych firm i przedsiębiorców.

Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.