Program rozwoju sportu cz.3

Imprezy sportowe

  Aby oferta sportowa miasta była kompletną wcześniej opisane działania wymagają uzupełnienia  zawodami, turniejami i cyklami Grand Prix. Docelowo każdy z miejskich klubów powinien co roku  organizować w swojej dyscyplinie  jedną, lub dwie imprezy. Właściwie dofinansowane i cyklicznie organizowane w kolejnych latach będą osiągały  prestiż należny tytułom „Mistrz Cieszyna”, czy „Zdobywca Pucharu Burmistrza Miasta Cieszyna”. Takie rozwiązania wpłyną zarówno na wzrost zainteresowania sportem w mieście, jak i na jego promocję.

Promocja

 Nie ma jednego skutecznego narzędzia dla promocji sportu w mieście.  W prosty i tani sposób informacje o działających w mieście sekcjach czy wydarzeniach sportowych powinny docierać do uczniów i rodziców poprzez nauczycieli wychowania fizycznego i wychowawców (włączyć się może również polonista, prosząc uczniów o reportaż z meczu, czy zawodów sportowych). Sport powinien znaleźć swoje stałe i obszerne miejsce w „Wiadomościach Ratuszowych”. To tam na kilku stronach prezentować mają się kluby, a mieszkańcy znajdować zapowiedzi wydarzeń sportowych. Ważne są również profile w mediach społecznościowych, przez które dotrzeć można praktycznie do wszystkich grup wiekowych. Mogą być redagowane przez wiele osób, co ułatwia zadanie klubom i dodatkowo możliwość tworzenia przez nie wspólnych profili miejskich. Prowadzone na bieżąco i w ciekawej formie są aktualnie najlepszą z darmowych form promocji.

Obiekty sportowe

 Obiekty sportowe powinny służyć mieszkańcom, być dostępne i maksymalnie wykorzystywane. Przy tych założeniach cennik za wynajem należy ułożyć tak, aby jednocześnie maksymalizować przychody. Kluby na realizację zadań Gminy powinny korzystać z bezpłatnego wynajmu ograniczonego limitem godzin. Aktualizowane na bieżąco harmonogramy wykorzystania wszystkich miejskich obiektów sportowych wraz z ceną za wynajem powinny być udostępnione mieszkańcom.

  Aktualnie istniejące w Cieszynie, właściwie zarządzane i utrzymywane obiekty sportowe w wystarczający sposób zapewnią potrzeby jego mieszkańców. Pozostaje temat modernizacji stadionu, którą trzeba przeprowadzić, jednak w innej formie niż realizowana, o czym piszemy <<tutaj>>

[rl_gallery id=”17766″]

Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.