Rada Sportu

            Dla nabrania przekonania o słuszności swoich decyzji dotyczących sportu Burmistrz może posiłkować się opinią Rady Sportu. Nasz przy tworzeniu  nowej przyjął założenie, że jej funkcja doradcza będzie najskuteczniejszą, gdy każda organizacja związana ze sportem w mieście  będzie w niej mieć swojego przedstawiciela – członka głównego, kluby wielosekcyjne dwóch członków głównych, a każdy członek będzie miał swojego członka zastępcę. W wyniku przeprowadzonego naboru w Radzie Sportu zasiadło 25 członków głównych i 23 członków zastępców. Wobec przekonania wielu członków Rady, że jej obrady to jedynie arena walki o pieniądze Gminy najlepszą kandydaturą na Przewodniczącego okazał się ich zdaniem neutrealny Dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego – jednostki podległej Burmistrzowi i jednocześnie osoba zobowiązana służbowo do doradzania mu. Obrady Rady  w tak szerokim składzie mają sprawić wrażenie transparentności działań władzy i poczucia współdecydowania uczestników. Czy faktycznie nie staną się kolejnym elementem utrwalającym przez następne lata niemoc w cieszyńskim sporcie ?
             Zaangażowanie w pracę społeczną ponad czterdziestu osób winno być adekwatne do rangi podejmowanych decyzji i efektywności poświęconego czasu. Oczekując od członków, którzy przystępując do Rady musieli oświadczyć na piśmie, że zobowiązują się do  „… czynnego udziału w pracach Cieszyńskiej Rady Sportu, bez osobistych korzyści materialnych i lobby na rzecz organizacji lub instytucji, które dokonały zgłoszenia, a także środowiska zawodowego członka Rady…” należałoby uściślić kto i w jaki sposób będzie egzekwował to zobowiązanie i ewentualnie jakie będą konsekwencje braku jego realizacji. Czy  głosowanie za lub przeciw danemu projektowi nie będzie mogło być uznane za naruszenie zobowiązania ? W końcu jak będą wyglądały obrady Rady na temat propozycji dotacji dla klubów ? Albo będą to obrady ciche i szybkie, chyba że członkowie się dogadają i będą lobbować wymiennie.
            Powoływanie Rady Sportu jest sprawą drugorzędną. O ile występuje potrzeba opiniowania konkretnych rozwiązań to Burmistrz może posiłkować się opinią Rady, w składzie której zasiadać będzie kilka osób przez niego powołanych i będących dla niego autorytetami w dziedzinie sportu. Włodarz może również  zebrać opinie drogą elektroniczną. Taka forma komunikacji pozwala na rzetelne sprecyzowanie stanowiska opiniującemu i jest wygodną , bo nieograniczoną sztywnym terminem obrad.  Niezależnie od liczebności Rady to decyzje są Burmistrza i jego z nich rozliczamy.

<<< powrót do   „Cieszyński sport” >>>

 

One thought on “Rada Sportu

  1. Przed powołaniem Rady Sportu zapomniano chyba zapoznać się jak funkcjonują i czym się zajmują Rady Sportu w innych miastach.A ilość członków Rady to zwyczajny przerost formy nad treścią.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.