Regulamin 50+

Regulamin

AMATORSKA LIGA PIŁKI SIATKOWEJ  50  PLUS  2021/2022   –

 

 

 1. Organizatorem Amatorskiej Ligi w Piłce siatkowej 50 Plus zwaną dalej Ligą Mistrzów , są wszystkie zespoły zgłoszone do rozgrywek.

 2. Cele zawodów : propagowanie aktywności fizycznej, prowadzenie zdrowego trybu życia, integracja różnych środowisk.

 3. Środki na organizację ligi pochodzić będą z wpłat wpisowego w wysokości 200 zł od każdego zespołu wpłacanych na początku rozgrywek, sponsorów , w przypadku wycofania się drużyny w trakcie rozgrywek wpisowe nie podlega zwrotowi.

 4. Na zakończenie rozgrywek planowane uroczyste zakończenie, wręczenie pucharów  dyplomów i spotkanie integracyjne.

 5. Rozgrywki będą się odbywać systemem turniejowym po trzy zespoły zgodnie z opracowanym harmonogramem. Każda drużyna organizuje u siebie turnieje grając ze wszystkimi zespołami oraz bierze udział w jednym turnieju u wszystkich pozostałych drużyn.

 6. Planowane rozpoczęcie : miesiąc listopad 2021.

 7. Turnieje odbywać się będą w soboty lub niedziele. Wyjątkowo turnieje mogą się odbyć w tygodniu lecz za zgodą wszystkich drużyn biorących w danym turnieju.

 8. Miejscem rozgrywek będą sale sportowe zgłoszone przez poszczególne zespoły.

 9. Organizacją poszczególnych turniejów zajmują się zespoły- gospodarze – zapewniając halę sportową ,   wypełnienie uproszczonego protokołu z poszczególnych meczów. Do sędziowania meczu wyznaczana jest osoba z drużyny która odpoczywa.

 10. Wszystkie startujące zespoły przyjeżdżają na poszczególne turnieje na własny koszt.

 11. Wszystkie startujące zespoły biorą udział w lidze na własna odpowiedzialność , organizatorzy poszczególnych turniejów , nie ubezpieczają zawodów i nie ponoszą odpowiedzialności za kontuzje, urazy czy też straty materialne powstałe w trakcie rozgrywek. Wszyscy uczestnicy Ligi zobowiązani są do wypełnienia stosownego oświadczenia  na początku rozgrywek / zał/

 12. Po zatwierdzeniu  przez wszystkie drużyny Harmonogramu rozgrywek nie ma możliwości zmiany terminu. Nie przybycie drużyny na turniej skutkuje walkowerem.

 13. Na potrzeby ligi planowane jest założenie strony internetowej na której zamieszczane będą na bieżąco wszystkie wyniki poszczególnych turniejów  aktualna tabela.

 14. Nad prawidłowym przebiegiem Ligi czuwa Rada Ligi . W jej skład wchodzą kierownicy poszczególnych zespołów.

 

 1. PRZEPISY GRY:

 

 

– drużynę stanowią mężczyźni w wieku powyżej 50 lat / czyli rocznik 1972 i niżej stan na dzień 1.01.2022/ oraz kobiety bez ograniczeń wiekowych i bez przynależności klubowej. Do gry w lidze dopuszczone są 2 osoby  na całą ligę powyżej 45 lat / czyli rocznik 1977 i niżej, stan na dzień 1.01.2022/. W turnieju może grać tylko jedna osoba poniżej 50 lat.

– w każdym turnieju wypełniane są uproszczone protokoły. Nie jest wymagany protokół zgłoszeniowy, zabronione jest robienie transferów zawodników pomiędzy drużynami w trakcie trwania rozgrywek.

 

– Rozpocząć  i zakończyć mecz  musi co najmniej 5 – ciu zawodników

– Libero w drużynie obowiązuje na jeden mecz.

– gospodarz turnieju zawsze gra pierwszy i trzeci mecz (nr 1), natomiast dwa pozostałe zespoły zgodnie z harmonogramem, zespół zapisany jako drugi (nr 2), zespół zapisany jako trzeci (nr3). Kolejność meczów : 1-2, 2-3, 3-1.

– mecze rozgrywane są do dwóch setów, do 25 pkt z co najmniej dwupunktową przewagą końcową. W przypadku remisu rozgrywany będzie trzeci set do 15 pkt z co najmniej dwupunktową przewagą końcową.

– za wygrany mecz w stosunku 2:0 drużyna otrzymuje 3 punkty, za wygraną w stosunku 2:1  dwa punkty, za przegraną w stosunku 1-2 jeden punkt, a w stosunku 0:2 , 0 punktów.

– o kolejności drużyn w tabeli rozgrywek decyduje większa ilość zdobytych punktów, w razie tej samej liczby pkt. Lepszy stosunek setów we wszystkich meczach, następnie lepszy stosunek małych pkt. We wszystkich meczach, dalej lepszy wynik bezpośrednich meczów pomiędzy zainteresowanymi zespołami.

– w przypadku stwierdzenia w zespole mężczyzny który ma poniżej 45 lat drużyna ta otrzymuje walkower.

– Do ligi może być zgłoszonych maksymalnie 12 osób

– zgłoszenie imienne należy przedłożyć do dnia 25 listopada 2021

– mecze prowadzone będą zgodnie z aktualnymi przepisami PZPS

 

 

 

Zakończenie ligi planowane jest na Maj 2022 turniejem nie związanym z punktacją ligi mistrzów organizowane przez drużynę Pierniki Rajcza / w skróconej wersji wręczenie pucharów – spotkanie integracyjne.

 

 

 

 

DRUŻYNY :

 

 1. PIERNIKI UJSOŁY

 2. JESIEŃ WĘGIERSKA GÓRKA

 3. SAMI SWOIM CIESZYN

 4. ZWAPNIENI CIESZYN

 5. JESIEŃ WĘGIERSKA GÓRKA