Regulamin turnieju o Puchar Fundacji Talent Cieszyn

 
LogoTalent

 

1. Cel

-popularyzacja tenisa stołowego w Cieszynie,

-wzrost zainteresowania regularnym szkoleniem tenisa stołowego wśród dzieci i młodzieży.

2. Termin i miejsce:

8 listopada 2014 r.(sobota) godz. 9.

Sala gimnastyczna Zespołu Szkół Budowlanych w Cieszynie, plac Dominikański 1.

3. Kategorie :

I.KADECI – roczniki 2000 i 2001,

II.SKRZACI,ŻACY, MŁODZICY – rocznik 2002 i młodsi,

III.SKRZATKI,ŻACZKI ,MŁODZICZKI – rocznik 2002 i młodsze.

 

4. System rozgrywek i przepisy gry:

a) turniej rozegrany zostanie w grach singlowych,

b) pojedynki rozgrywane będą do trzech wygranych setów,

c) system rozgrywek będzie dostosowany do ilości uczestników.

5. Zgłoszenia:

będą przyjmowane do dnia 6.11.2014 r. (czwartek) :

a/ telefonicznie na nr 791 765 550 lub

b/ mailowo fundacja.talent@onet.eu

 

6. Warunki uczestnictwa:

a) uczestnik turnieju zobowiązany jest do posiadania odpowiedniego sprzętu i stroju (rakietka, obuwie zmienne, itp.),

b) dobry stan zdrowia.

 

7. Organizator zapewnia:

a) obsługę medyczną, sędziowską i techniczną,

b) nagrody.

Organizator zastrzega sobie prawo do upublicznienia wyników, zdjęć, imion i nazwisk uczestników oraz zamieszczania informacji o zawodach na stronach internetowych, w prasie, radiu i TV oraz wykorzystania zdjęć uczestników w wydawnictwach, gadżetach i innych materiałach promujących Fundację.

8. Uwagi końcowe:

a) szczegółowy program turnieju zostanie przedstawiony po zamknięciu listy zgłoszeń,

b) ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.